Pozemek v přírodě pro stavbu domu - 3K REALITY
Úvodní obrázek - Pozemek v přírodě pro stavbu domu

Pozemek v přírodě pro stavbu domu

Základní informace

V dnešní době mnoho lidí hledá stavební pozemek pro stavbu nového rodinného domu. Problém je, že stavebních pozemků moc není. Ve městech téměř žádné a v jejich blízkém okolí také ne. My tu pro vás máme stavební pozemek v přírodě, v malé obci Chlum, která se nachází nedaleko Havlíčkova Brodu směrem na Prahu. Pokud hledáte stavební pozemek, který bude nedaleko města a zároveň bude v klidné lokalitě obklopené přírodou, tak se vám tenhle pozemek bude líbit.

Oceníte především jeho velikost, posazení do svahu s krásným výhledem na okolní krajinu hlavně v jeho jižnější části. Prohlédněte si videoprohlídku, kde získáte lepší představu o tom, kde se pozemek nachází, jaká je příroda okolo a jaká je jeho velikost. Na pozemku můžete stavět jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím, který nebude narušovat dálkové pohledy a průhledy ani krajinný ráz.

Lokalita

Stavební pozemek se nachází v malé obci Chlum v její jižní části nedaleko hlavní komunikace, která obcí prochází. V rámci nově budované lokality se nachází více nových stavebních pozemků, kdy tento pozemek je jedním z nich určený k prodeji. Pozemek se nachází v mírném svahu, který se v jeho jižní části začíná zvedat. V okolí pozemku v budoucnu vyrostou sousední nové rodinné domy. Nutné bude vybudovat společnými silami s ostatními pěti sousedy příjezdovou komunikaci, na kterou je již provedená projektová dokumentace.

Pozemek

Stavební pozemek má převážně obdélníkový tvar a je svojí delší osou orientovaný ke světovým stranám téměř sever-jih. Vjezdová komunikace, která bude společně s ostatními sousedy vybudována, se nachází na jeho severní straně, odkud bude přístup i příjezd k domu. Pozemek v severní části je mírně svažitý, v jižní části se začíná výrazněji zvedat. Rodinný dům bude logicky umístěn v jeho severní části a užitková zahrada např. s terasou a posezením bude pak směřovat do jižní části. Z pozemku je krásný výhled především z jižní strany směrem na sever do přírody.

Územní plán

Obec Chlum spadá pod územní plán obce Lučice. Pozemek se nachází v zastavěném území ve stabilizované ploše s označením BV – bydlení v rodinných domech venkovské. Tyto plochy jsou využívány zejména pro bydlení v rodinných domech, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti. Hlavním využitím jsou rodinné domy a zahrady, zařízení pro služby místního obslužného charakteru (např. kosmetika, kadeřnictví atp.). Nesmí se stavět bytové a průmyslové stavby atp. V jižní části pozemku se nachází ochranné pásmo lesa, které ale nebude mít vliv na stavbu domu v severní části pozemku.

Inženýrské sítě

Co se týká inženýrských sítí, tak se v obci Chlum nenachází splašková ani dešťová kanalizace. Takže je nutné pro stavbu rodinného domu řešit odkanalizování splaškových vod pomocí domovní čistírny odpadních vod, nebo jímkou na vyvážení. Dešťové vody je třeba zadržovat (např. pomocí akumulační nádrže na dešťové vody) a následně zasakovat na vlastním pozemku. Zásobování pitnou vodou bude provedeno pomocí nově vrtané studny, která na pozemku je již zřízena. Elektřina bude řešena v nově vybudované přípojkové elektro skříni na hranici pozemku v jeho severní části. Obcí Chlum prochází vysokotlaký plynovod.

Klíčové parametry nemovitosti

LOKALITA:
obec Chlum
TYP:
Stavební pozemek
VÝMĚRA:
1 731 m2
ORIENTACE:
Sever / jih
URČENO PRO:
Rodinný dům
DRUH POZEMKU NYNÍ:
Orná půda
SVAŽITOST:
Mírně až hodně svažitý
OCHRANA POZEMKU:
ZPF 5. třídy
SPOLUVLASTNICTVÍ:
1/6 z okolní komunikace
STAV NYNÍ:
Louka bez staveb

Katastrální mapa

Klíčové parametry lokality

LOKALITA:
Jižní část obce Chlum
DO CENTRA MĚSTA:
Cca 9 km
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST:
Auto, BUS Radostín
OBČANSKÁ VYBAVENOST:
Téměř žádná
OKOLÍ:
Kopec Horní Chlum, lesy
TYP ZÁSTAVBY:
Nové rodinné domy

Výhody / nevýhody

  • Výhoda: Pozemek v přírodě
  • Výhoda: Klidná lokalita bez velkého ruchu
  • Výhoda: Velká výměra pro zahradu (rodina)
  • Výhoda: 10 min autem do centra Havlíčkova Brodu
  • Nevýhoda: Nutno vybudovat s pěti sousedy komunikaci
  • Nevýhoda: Dopravní obslužnost spíše autem
  • Nevýhoda: Velká výměra pro zahradu (sekání trávy)

Zaujala Vás tato nemovitost?

Tato nemovitost není bohužel na prodej. Chtěli jsme vám ukázat, jak pracujeme při prodeji nemovitosti. Pokud vás naše práce zaujala, zavolejte na číslo 724 757 694, nebo mi napište na mail kucirek@3kreality.cz a my vám pomůžeme prodat i vaši nemovitost.

Těším se na Vás
Ing. arch. Roman Kučírek

Další nemovitosti