Rodinný dům pod zámkem - 3K REALITY
Úvodní obrázek - Rodinný dům pod zámkem

Rodinný dům pod zámkem

2.180.000 Kč

Základní informace

Nabízíme k prodeji rodinný dům, zahradní sklad a kůlnu na pozemku o celkové ploše 658 m2. Dům, který patří mezi nejstarší v Pohledu, najdete v ulici Zámecká 6 v obci Pohled nedaleko Havlíčkova Brodu. Největší výhodou je lokalita a poloha domu. Nacházíme se kousek od zámku Pohled s kostelem svatého Ondřeje, kde najdete naprostý klid. Nedaleko řeku Sázavu jako stvořenou na procházky a projížďky na kole. Zároveň jste v Havlíčkově Brodě za pár minut. Všechno má ale své výhody i nevýhody. Mezi nevýhody patří, že dům je cca 1,5 roku neobývaný a převážně v původním stavu. Jinými slovy vás tu čeká hodně práce. Než se nastěhujete, bude potřeba provést zkrátka rekonstrukci domu. Dům v šedesátých letech prošel přístavbou. Nechali jsme zpracovat pasport stavby rodinného domu a zahradního skladu dle skutečného stavu, díky kterému jsme dali na katastru vše do pořádku. Takže novému majiteli předáme i projektovou dokumentaci pasportu těchto dvou staveb.

Vstup do domu je z ulice Zámecká. Ze vstupní chodby se dostanete do spíže, na stěně najdete plynový kotel, který dům vytápí. Z prostoru schodiště projdete do kuchyně a následně do pokoje za kuchyní. Když z chodby projdete dál, dostanete se do předsíně, ze které je vstup na wc a do koupelny. Dále pak vedou dveře na zahradu. Přilehlý sklípek pod domem je přístupný zvenku. V podkroví najdete půdu a dva pokoje, z toho jeden je průchozí s výstupem na terasu domu. Přízemí je vytápěno radiátory a v podkroví je provedena příprava na rozvod radiátorů. V domě jsou téměř všude provedena plastová okna s izolačními trojskly. Přístupová komunikace bude provedena do stříkaného asfaltu po tom, co provede ČEZ přeložku nadzemního vedení do země. Komunikace není obecní, vlastník je stejný jako vlastník zámku, ale na komunikaci vázne věcné břemenu chůze a jízdy, takže se k domu pohodlně dostanete.

Lokalita

Rodinný dům najdete v ulici Zámecká 6 v obci Pohled zhruba 7 km východně od Havlíčkova Brodu. Pohled má zhruba 800 obyvatel a najdete tu základní občanskou vybavenost. Mezi tu patří např. místní potraviny, obecní úřad, pošta, mateřská škola, hostinec a hřiště. Mezi zajímavosti patří zámek Pohled a navazující kostel svatého Ondřeje. Právě umístění domu v blízkosti zámku na západní straně a jižně protékající řeka Sázava dává místu zvláštní kouzlo a klid od ruchu města Havlíčkův Brod se skvělou a rychlou dostupností. Od domu vede krásná procházka alejí vzrostlých listnatých stromů směrem k obecnímu úřadu, poště a potravinám. Samotný dům je v zástavbě rodinných domů a navazuje na okolní přírodu. Rodinný dům se nachází v západní části pozemku mimo záplavové území a mimo ochranné pásmo lesa. Zahradu tak máte orientovanou směrem na východ a jih s dostatkem ranního a odpoledního slunce.

Konstrukce domu

Objekt je založen na základových pasech u novější části s podkladní deskou na štěrkovém podkladu s izolací proti zemní vlhkosti. U původní části se předpokládá absence jak podkladního betonu, tak i samotné izolace, proto je zde patrná vlhkost. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je tvořeno smíšeným zdivem a zdivem z plných či děrovaných pálených cihel. Nadpraží jsou řešena prefabrikovanými ŽB překlady, nad některými otvory v původní části jsou provedeny valené klenby. Strop nad 1.PP je řešený prefabrikovanými ŽB panely. Strop nad 1.NP je v hlavní části tvořen trámovým roštem s prkenným záklopem a podhledem nahrazeným v některých prostorách původní části valenými klenbami z plných pálených cihel. Zastropení půdy je z trámového roštu s prkenným podhledem. Přístupy do sklepa a podkroví jsou zajištěny betonovými schodišti. Krytina je z eternitových šablon kladených na prkenné bednění. U jednopodlažních přístaveb je střešní konstrukce řešena betonovou deskou s přesahy opatřenými plechovou falcovanou krytinou. Pro odvod spalin od spotřebičů na plynná a tuhá paliva se nachází v objektu tři samostatné komíny z plných pálených či šamotových cihel. Podlahy s absencí tepelné izolace jsou většinou z betonového potěru s nášlapnou vrstvou z PVC linolea nebo teracovým potěrem s keramickým soklem. V prostorách absence podkladního betonu je skladba tvořena betonovou mazaninou na štěrku bez nášlapné vrstvy nebo s PVC linoleem. Venkovní omítky jsou břizolitové. Výplně okenních otvorů jsou řešeny v části objektu plastovými okny s izolačním trojsklem. Ve zbylých částech pak dřevěnými jednoduchými a špaletovými okny. Oplechování včetně dešťových svodů a žlabů je z pozinkovaného plechu.

Technické zařízení

Dům je napojen na středotlaký plynovod, který vede v ulici Zámecká. Hlavní uzávěr plynu se nachází na západní fasádě rodinného domu vedle vstupních dveří do objektu. Objekt je vytápěn plynovým kotlem od roku 1998 v kombinaci s radiátory v přízemí a přípravou radiátorů v podkroví. Možnost napojit krbová kamna v přízemí. Dům je napojen na elektřinu nadzemním vedením ze sloupu elektrického napětí, který je umístěn na jihozápadní straně pozemku. V budoucnu by toto mělo být přeloženo do země (termín není přesně znám). Protože je dům nyní neobydlený, tak je odpojen od elektrické energie a plynu. Vodovodní přípojka byla provedena v roce 1986 v jihozápadní části pozemku s vodoměrem ve sklepě, kde rovněž najdete i studnu. Kanalizace je nyní řešena do jímky na pozemku s následným napojením do vodoteče. Podmínkou nové kanalizace bude objekt napojit na nově vybudovanou kanalizaci na jižní straně pozemku s přečerpávací jímkou.

Územní plán

Pozemek spadá do územního plánu obce Pohled do plochy s označením BI, tj. bydlení v rodinných domech. Plocha je tedy určena pro trvalé individuální bydlení v rodinných domech. Podmíněně přípustné využití je např. provozovna drobné výroby či služeb. Nesmí tu být navržena stavba srubové konstrukce a stavba nesmí výrazně převyšovat stávající výšku okolních staveb. Jižně od pozemku se ve vzdálenosti cca 60 m nachází řeka Sázava, jejíž záplavové území stoleté vody sahá na jihovýchodní okraj našeho pozemku. Stavby ale neohrožuje, ty se pohodlně nachází mimo záplavové území. Východní část pozemku leží v ochranném padesátimetrovém pásmu lesa. Na východní straně pozemku probíhá vodoteč, která se napojuje do řeky Sázavy a musí být na pozemku zachována.

Virtuální prohlídka

Klíčové parametry nemovitosti

ADRESA:
Zámecká 6, Pohled
ZASTAVĚNÁ PLOCHA DOMU:
142 m2
UŽITNÁ PLOCHA DOMU:
205 m2
CELKOVÁ PLOCHA STAVEB A ZAHRADY:
658 m2
TYP BYTOVÉ JEDNOTKY:
4+1
PODLAŽÍ:
Částečně sklep, přízemí, podkroví
SÍTĚ:
Vodovod, jímka, elektro, plyn, optika v ulici
VYTÁPĚNÍ:
Plynový kotel, možnost krbových kamen
OHŘEV VODY:
Elektrický bojler v koupelně
VYBAVENÍ:
Kuchyňská linka, drobný nábytek

Půdorysy

Katastrální mapa

Klíčové parametry lokality

LOKALITA:
Klidná část obce
POLOHA:
U zámku a u řeky Sázavy
PARKOVÁNÍ:
Nekryté stání na pozemku
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST:
Bus, vlak
OBČANSKÁ VYBAVENOST:
Obchod, pošta, školka
TYP ZÁSTAVBY:
Rodinné domy
OKOLÍ:
Příroda, procházky, jízda na kole
DO CENTRA HAVL. BRODU:
10 min autem

Výhody / nevýhody

 • Výhoda: Dům o užitné ploše 205 m2
 • Výhoda: Celková plocha pozemku 658 m2
 • Výhoda: Skvělá lokalita u řeky Sázavy a zámku
 • Výhoda: Klid a ticho v lokalitě
 • Výhoda: Možnost napojit krbová kamna
 • Výhoda: Parkovací stání na zahradě
 • Výhoda: 7 km do Havlíčkova Brodu
 • Nevýhoda: Neobydlený dům cca 1,5 roku
 • Nevýhoda: Před kompletní rekonstrukcí
 • Nevýhoda: Napojit na kanalizaci přečerpávací jímkou
 • Nevýhoda: Přes pozemek vede vodoteč
 • Nevýhoda: Vlhkost v původní části domu

Zaujala Vás tato nemovitost?

Zavolejte mi na číslo 724 757 694, nebo mi napište na mail kucirek@3kreality.cz a domluvíme si prohlídku.

Těším se na Vás
Ing. arch. Roman Kučírek

Další nemovitosti